Đồng loạt tăng đơn giá xây dựng nhà ở tại Lâm Đồng từ ngày 05/4/2019

  • bởi vanphucld
  • 3 năm trước
  • 1

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 03/2019/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt ký ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/4/2019).

Theo đó, đơn giá xây dựng nhà ở tăng mạnh so với quy định hiện hành (tăng từ 15% đến 52%). Cụ thể như sau:
Đơn giá xây dựng nhà ở tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc (Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Cấp 4A, Cấp 4B, Cấp 4C) lần lượt tăng 15%, 13%, 30%, 27%, 26%, 43%.
Đơn giá xây dựng nhà ở tại huyện Đức Trọng, Di Linh (Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Cấp 4A, Cấp 4B, Cấp 4C) lần lượt tăng 20%, 18%, 30%, 33%, 32%, 49%.
Đơn giá xây dựng nhà ở tại các huyện còn lại (Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Cấp 4A, Cấp 4B, Cấp 4C) lần lượt tăng 23%, 21%, 33%, 36%, 35%, 52%.


Đơn giá này dùng làm cơ sở để sử dụng vào việc: tính lệ phí trước bạ; tính thuế xây dựng cơ bản; tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng trên đất khi nhà nước thu hồi đất; tính giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; tính giá trị tài sản là nhà, công trình xây dựng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngoài ra, Quyết định này còn quy định cụ thể đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Đơn giá này dùng làm cơ sở để sử dụng vào việc: tính lệ phí trước bạ; tính thuế xây dựng cơ bản; tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng trên đất khi nhà nước thu hồi đất; tính giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; tính giá trị tài sản là nhà, công trình xây dựng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngoài ra, Quyết định này còn quy định cụ thể đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nguồn CafeLand –

Compare listings

So sánh

Gọi Ngay